Publikační činnost

Brožura „Kaple bývalého kláštera boromejky v Teplicích“ byla naší první zásadní publikací. Shrnuje všechny poznatky, které se nám o kapli podařilo shromáždit, včetně popisu malby na oltářní stěně a medailonků zobrazených světců. Dosud nejúplnější práce o kapli Gymnázia Teplice. Publikace je k dispozici ke stažení jako PDF, lze si ji koupit také v obchodě Gymnázia Teplice a běhenm prohlídek kaple. Publikaci je možné najít v knihovně Gymnázia Teplice, Národní knihovně ČR, Moravské zemské knihovně v Brně, Krajské knihovně v Olomouci a v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem.

Pohlednice jsme vydali trojího druhu. Jednak jde o reedici pohlednice z 30. let, která zachycuje původní stav kaple. Pak je tu fotografie z tušové kresby, kterou jsme získali z archivu v Beuronu. A nakonec fotografie Ducha svatého z klenby kaple. Náhled v PDF.

Návštěvníkům kaple jsou k dispozici informační letáky (v češtině a němčině). Českou verzi si můžete stáhnout v PDF.