Mapování beuronských památek v ČR

Díky grantu programu Make a connection jsme mohli objet a vyfotografovat všechny známé památky beuronské umělecké školy v České republice. U některých se ukázalo, že v nich nic beuronského není, zato se podařilo posbírat informace o památkách doposud úplně neznámých. Z původní necelé desítky se tak počet beuronských památek k dnešnímu dni vyšplhal na úctyhodných 39!

Mapování památek zahrnovalo shromáždění dostupných faktografických údajů a pak výjezdy do jednotlivých objektů, které jsme fotograficky zdokumentovali. Máme tak v současnosti k dispozici patrně nejkompletnější archiv digitálních fotografií beuronských památek na našem území.

Výstava a přednáška

O našem mapování Beuronských památek vznikla přednáška doprovázená trojicí výstavních panelů, které se věnují obecně sakrálnímu umění, beuronské umělecké škola a jejím zásadám a poslední panel obsahuje fotografie devíti vybrabných památek.

Přednáška byla už uskutečněna v Praze, v Teplicích a v Českých Budějovicích.

Mapování beuronských památek - Panel 1

Mapování beuronských památek - Panel 2Mapování beuronských památek - Panel 3