Kontakt

Michael Novák

+420 777 555 047

rada@pro-arte.cz

Adresse

o.s. Pro arte beuronensis
Společnost pro obnovu kaple Gymnázia Teplice
Čs. dobrovolců 11
415 01 Teplice

IČO: 270 23 486