Beuronská kaple Gymnázia Teplice

Součástí komplexu teplického gymnázia je areál bývalého kláštera milosrdných sester Karla Boromejského, zbudovaný roku 1865. V letech 1888 až 1889 tamní kapli vyzdobili mniši tzv. Beuronské umělecké školy, přelomového výtvarného směru sakrálního umění. Práce vedl Fridolin Steiner – P. Lukas, předpokládat se ale dá i vliv samotného zakladatele, Petera Lenze – P. Desideria.

Beuronská umělecká škola vznikla z Lenzova podnětu v benediktinském klášteře v Beuronu v druhé polovině devatenáctého století; reálnou uměleckou školou e ale stává až roku 1894. Její nezvyklé práce, rozeseté po celé Evropě a dokonce i na americkém kontinentu, byly zásadní inspirací pro skupinu Nabis i pro secesionisty (Mucha, Plečnik, Wagner).

Beuronští umělci byli po „Kulturkampfu“ Otto von Bismarcka nuceni opustit svůj domovský klášter a přechodně se usadit v Praze, v klášteře Na Slovanech (Emauzy). Právě odsud vyjeli pracovat na výzdobě i teplické kaple. Emauzy pak byly za druhé světové války zničeny po náletech spojenců; teplická kaple je tak nejstarší plně dochovanou beuronskou památkou na území ČR. Další beuronské objekty je možné najít v Praze, Opavě, Hradci Králové, Kladně, Českých Budějovicích ad.

Současný stav kaple a její výmalby je po zásazích za socialismu neuspokojivý. Výmalba žádá okamžitého fixačního a restauračního zásahu, alespoň je už hotova podlaha. K záchraně a dalšímu oživení kaple bylo založeno občanské sdružení Pro arte beuronensis – Společnost pro obnovu kaple Gymnázia Teplice.

Více…

Můžete si prohlédnout fotografie kaple, nebo fotografie z rekonstrukce.

Zatím nejúplnější informace o beuronské kapli Gymnázia Teplice, včetně vyčerpávajícího popisu výzdoby a medailonků zobrazených světců, shrnuje publikace vydaná v roce 2009, „Kaple bývalého kláštera boromejek v Teplicích„. Publikaci lze také koupit v obchodě Gymnázia Teplice.

Pro návštěvníky kaple máme k dispozici letáček se stručnými informacemi.

Koho můžete vidět na oltářní stěně

Schéma oltářní stěny

Schéma oltářní stěny

JN – Ježíš Nazaretský Mra – Panna Maria
Jo – sv. Josef Ge – sv. Gertruda
Me – sv. Mechtilda FA – sv. František z Assisi
CB – sv. Karel Boromejský AG – sv. Alois z Gongazy
JE – sv. Jan Evangelista Be – sv. Benedikt
JK – sv. Jan Křtitel Ce – sv. Cecílie
Ka – sv. Kateřina Alexandrijská KS – sv. Kateřina Sienská
Sc – sv. Scholastika

Věříte, že si kaple zaslouží zachránit? Podpořte nás.