Snižuje se restaurováním hodnota uměleckého díla?

Představte si, že procházíte krásnou expozicí slavných obrazů v muzeu. Podíváte se pozorně na Picassa a obdivně se předkloníte. Najednou ztratíte rovnováhu a bez přemýšlení zapadnete na obraz, abyste zachytili váš pád. Jejda. V obraze za milion dolarů jste nechali díru o velikosti pěsti.

Může to znít neskutečně, ale děje se to častěji, než si myslíte. Letos zakopl 12letý tchajwanský chlapec a omylem prorazil díru do oleje na plátně Paola Porpora v hodnotě 1,5 milionu dolarů. Jeho nehoda je jedním z mnoha nešťastných nehod, které poškodily drahá umělecká díla. V některých případech lidé dokonce záměrně poškozují umělecká díla. Například v roce 1990 muž nastříkal kyselinu sírovou na „Noční hlídku“ Rembrandta van Rijna. ex4eq0sxqaeyrqe 200514 152426 zit - Snižuje se restaurováním hodnota uměleckého díla?

V případě obrazu Paola Porpora nemusela rodina chlapce platit škody. Naštěstí byl obraz pojištěn a v současné době prochází restaurováním. Ale kdo tráví čas a peníze na opravu těchto cenných uměleckých děl, když dojde k nehodě?

Životnost uměleckého díla

Životní cyklus uměleckého díla se liší v závislosti na jeho stavu, použitých materiálech umělce a množství a kvalitě restaurování, kterým prošel.

Současné tendence v restaurování

V posledních desetiletích konzervátoři věnovali značné úsilí, aby prodloužili dobu mezi nutnými opravami a ošetřeními uměleckého díla. Tendence je taková, že by se do povahy uměleckého díla mělo v ideálním případě zasahovat co nejméně a jen v případě, že je to opravdu nutné. Každý zásah totiž má značný dopad na hodnotu uměleckého díla.

Dopad restaurování na umělecké dílo

Zdá se, že konzervátoři a odhadci souhlasí s tím, že konzervace nesnižuje hodnotu malby. Tento faktor však závisí na schopnosti konzervátora obnovit dílo, aniž by ho jakkoliv změnil. Konzervátoři jsou vyškoleni, aby byly viditelné známky jejich intervencí co nejméně nápadné.

Mnoho lidí tvrdí, že by bylo lepší, kdyby se uměleckých děl nikdo nikdy nedotkl, ale pravdou zůstává, že je neuvěřitelně vzácné narazit na starý obraz, který by nebyl zrestaurován. Pokud je restaurace díla provedena odborně, nedochází ke ztrátě hodnoty, naopak restaurace přidává na hodnotě díla.

Restaurování děl je běžná praxe

Strukturální a kosmetické vady mohou poškodit umělecké dílo a nesprávné zacházení může ovlivnit jeho hodnotu. Je však důležité si uvědomit, že mnoho obrazů ve velkých muzeích po celém světě prošlo nějakým typem restaurování a při správné obnově bez významného poškození se hodnota díla nezmění.

Milovníci umění by neměli přehlížet práci konzervátorů a restaurátorů umění; bez restaurování a konzervace by obrazy, které se těší obdivu v muzeích nebo soukromých sbírkách, by mohly časem zmizet. Ochrana neznehodnocuje umění; spíše ho obnovuje a zachovává jeho hodnotu tak, aby to co bylo kdysi krásné, mohli lidé i nadále obdivovat.