V čem spočívá restaurování uměleckého díla?

Co je to restaurování a konzervace umění?

Konzervací a restaurováním umění se míní snaha o zachování a opravu uměleckých děl, jako jsou architektonické památky, obrazy, kresby, tisky, sochy a předměty užitého umění (nábytek, sklo, kovové předměty, textil, keramika atd.), které byly negativně ovlivněny změnou teplot, manipulací, úmyslně poškozeny nebo podléhají nevyhnutelnému rozkladu způsobenému účinky času. fotohrestauro4 - V čem spočívá restaurování uměleckého díla?

Umělecká konzervace vs. restaurování uměleckých děl

Pojem umělecká konzervace označuje údržbu a konzervaci uměleckých děl a jejich ochranu před budoucím poškozením.

Umělecké restaurování naopak označuje opravu nebo renovaci uměleckých děl, která již utrpěla nějaká poškození. Cílem restaurování je uvést dílo do jeho původního stavu.

Používané metody a techniky

Techniky a metody konzervování a restaurování umění jdou ruku v ruce a ve 20. století se staly doménou vyškolených odborníků. Metody restaurování umění používané v dřívějších dobách byly značně omezeny v té době známými technikami umělecké produkce. Pokrok ve vědě a technologiích vedl k bezpečnějším a efektivnějším přístupům ke studiu, konzervaci a opravám uměleckých děl a předmětů.

Moderní praxe dodržuje zásadu reverzibility, která stanoví, že ošetření by nemělo způsobit trvalou změnu objektu. Ochrana umění se stala důležitým nástrojem výzkumu a je běžnou praxí profesionálních konzervátorů dokumentovat ošetření fotografiemi a písemnými zprávami.

Muzea a galerie mají přístup k technickému vybavení, které nezávislým konzervátorům často chybí. Velké umělecké instituce mají rentgenové přístroje, které konzervátorům umožňují nahlédnout pod povrch obrazů, aby dokumentovali jejich stav a kvalitu.