O nás

Vítejte na webových stránkách pro-arte.cz.

Tento web se věnuje procesu restaurování uměleckých děl a předmětů užitého umění, jako jsou obrazy, kresby, malby, sochy, fresky, historické budovy s další.

Dále představuje restaurování jako umělecké řemeslo, které v sobě snoubí poznatky z dějin umění, vědeckých analýz a postupů, malířství, sochařství a dalších historických, uměleckých i vědních oborů.

Jaké články návštěvníci na webu pro-arte.cz naleznou?

– Znamená restaurování uměleckého díla snížení jeho hodnoty?

200828 university of notre dame ew 220p 3608eceb9a53a8130e8cb90628423d7c.nbcnews fp 1200 630 - O nás

Jak se mění hodnota uměleckého díla v procesu jeho restaurování? Snižuje se kulturní a peněžní hodnota díla, nebo naopak stoupá?

– V čem spočívá proces restaurování a obnovy uměleckého díla?

Kdo se zabývá obnovou uměleckých děl, jaké techniky a metody používají současní restaurátoři a konzervátoři?

– Proces restaurování umění a historický vývoj restaurování

Jakými stádii si proces restaurování o zachování uměleckých děl prošel v průběhu moderní historie? Kdo jsou zakladatelé moderního způsobu obnovy umění?

– Jaké jsou náklady na restaurování a obnovu uměleckých děl?

Kolik stojí obnova a zachování uměleckého díla? Jakým způsobem najít a najmout odborného restaurátora a co všechno spadá do náplně jeho práce? Kdy se vyplatí investovat do obnovy umění a kdy je lepší od restaurace upustit?

– Jakou budoucnost před sebou má restaurování uměleckých děl?

Jakým směrem se vyvíjí oblast současného restaurování využívající nejmodernější vědecké postupy a umělecké techniky? Je hlavní funkcí restaurování slepé následování minulosti, nebo se i zde nachází prostor pro inovaci a moderní pojetí? Jakým způsobem se mění povaha uměleckého díla při  jeho obnově a dochází k degradaci či vymazání jeho historické hodnoty? Jaký je současný zájem široké veřejnosti o ochranu a obnovu umění?

Současný vývoj restaurování uměleckých děl

Restaurování uměleckých děl se stává stále důležitějším, protože muzea a galerie neúnavně pracují na čištění a ochraně svých kulturních sbírek. Ať už dojde k náhodnému, úmyslnému nebo nevyhnutelnému poškození v důsledku průběhu času, restaurování napomáhá uchovat historický význam uměleckých děl.

Vývoj restauračních metod a technik

Restaurování umění se neustále vyvíjí, protože se mění a zlepšují techniky používané při tomto řemeslu.

Od druhé poloviny 20. století se analytické metody staly mnohem sofistikovanějšími a již se neomezují pouze na rentgenovou rentgenografii nebo zkoumání díla ultrafialovým světlem. Počet vědců v oblasti ochrany umění a vědeckých výzkumných laboratoří vzrostl a metody ochrany se v posledních desetiletích výrazně zlepšily.