Náklady na restaurování umění

Rozhodnutí o obnově obrazu je vážné. Podobně jako když procházíte lékařským ošetřením, kdy doktor prozkoumá vás zdravotní stav, tak i o stavu vašeho obrazu byste se měli pokusit shromáždit co nejvíce informací a pravděpodobném výsledku jeho

restaurování a získat názory od více než jednoho konzervátora a restaurátora.

Co znamená „restaurování malby“?

„Obnova“ vašeho obrazu může znamenat mnoho věcí. Obrazy potřebují péči, aby vypadaly co nejlépe po co nejdelší dobu. Jakmile je obraz vyroben, začíná stárnout. Přirozené stárnutí samotného obrazu v průběhu let vyžaduje pozornost vyškoleného konzervátora maleb. I když je obraz řádně ošetřen a uskladněn, bude i nadále pociťovat účinky přirozeného stárnutí a hromadění nečistot. 68e3d25cdf6b3753ab594d8226a29e50 resize680383  - Náklady na restaurování umění

Součástí restaurování jsou také opravy obrazů, u nichž došlo ke ztrátě barvy, oslabení plátna, poškození vodou, požárem nebo hmyzem. Cílem restauratéra je obnovit původní umělecká díla a provést jakékoli opravy tak, aby byl zachován původní záměr umělce a intervence byly co nejmenší.

Jaké vzdělání je třeba, aby se člověk stal konzervátorem/restaurátorem?

Konzervátor získává dovednosti a schopnosti studiem a praktickými zkušenostmi. Většina restaurátorů dnes dokončila přísný studijní program prostřednictvím akreditovaného postgraduálního studia kombinovaného s několikaletou praxí.

Studia, která je nutná, zahrnují znalosti dějin umění, materiály historických a moderních umělců, strukturu a chování těchto materiálů, chemii a znalost vědeckých metod dostupných pro zkoumání, restaurování a konzervaci uměleckých předmětů.

V praxi musí být konzervátor a restaurátor také schopen značné interpretace, a to v případě, že není schopen dohledat dokumentační fotografie díla, které by vypovídaly o původním stavu. To, že by restaurátor měl vědět, jak malovat, je zjevné. Tato schopnost by měla být součást jeho manuální zručnosti.

Jak vybrat odborného konzervátora/restaurátora?

Většina muzeí na požádání nabídne seznam různých konzervátorů a restaurátorů v okolí. Je na majiteli malby, aby si vybral vhodného odborníka, který profesionálně provede obnovu díla.

praktickými zkušenostmi. Většina restaurátorů dnes dokončila přísný studijní program prostřednictvím akreditovaného postgraduálního studia kombinovaného s několikaletou praxí.

Studia, která je nutná, zahrnují znalosti dějin umění, materiály historických a moderních umělců, strukturu a chování těchto materiálů, chemii a znalost vědeckých metod dostupných pro zkoumání, restaurování a konzervaci uměleckých předmětů.

V praxi musí být konzervátor a restaurátor také schopen značné interpretace, a to v případě, že není schopen dohledat dokumentační fotografie díla, které by vypovídaly o původním stavu. To, že by restaurátor měl vědět, jak malovat, je zjevné. Tato schopnost by měla být součást jeho manuální zručnosti.

Jak vybrat odborného konzervátora/restaurátora?

Většina muzeí na požádání nabídne seznam různých konzervátorů a restaurátorů v okolí. Je na majiteli malby, aby si vybral vhodného odborníka, který profesionálně provede obnovu díla.

Majitelům obrazů se doporučuje, aby zvážili doporučení muzeí, galerií a renomovaných sběratelů a výběru vhodného konzervátora či restaurátora věnovali značnou péči.

Pamatujte, že je vždy rozumné vyhnout se takovému restaurátorovi, který vám odmítne sdělit, co navrhuje a co s dílem zamýšlí, a trvá na tom, že jeho práce je soukromým tajemstvím, jehož prozrazení by ohrozilo jeho řemeslo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *