Historický vývoj restaurování

Restaurování jako umělecké řemeslo

 

Historie restaurování umění je řemeslo, které se praktikuje po staletí a jeho hlavním úkolem je zajistit přístupnost slavných uměleckých děl. Ikonické fresky Sixtinské kaple od Michelangela byly poprvé restaurovány již v 16. století kvůli poškození vodou a od té doby pokrok v technologii vedl k vývoji stále bezpečnějších a účinnějších přístupů k zachování a opravě celé řady děl. 

Evoluce restaurování umění

Na počátku 19. století bylo běžné pokusit se obnovit obrazy starých mistrů. Techniky v té době však zdaleka nebyly vědecky přesné. Příručky navrhovaly pokrýt celé obrazy popelem a poté je otřít vodou, čímž se vytvořila extrémně zásaditá látka škodlivá pro obraz. 

Od konce 19. století do počátku 20. století vznikalo hnutí, které prosazovalo kombinovat disciplíny umění a vědy. Toto hnutí dramaticky zlepšilo metody restaurování umění a obecné porozumění jednotlivým technikám.unnamed - Historický vývoj restaurování

Období mezi lety 1925 a 1975 bylo obzvláště důležité pro rozšíření oblasti ochrany umění: byla zřízena specializovaná oddělení v muzeích a byly vytvořeny analytické laboratoře a umělecké technické časopisy. Na konci 20. let 20. století byla skupina vědců, historiků umění a restaurátorů shromážděna ve Fogg Art Museum v Cambridge. 

Zakladatelé moderního restaurování

 

Edward W. Forbes, historik umění a ředitel muzea v letech 1909 až 1944, se ukázal být klíčovou postavou ve vývoji principů restaurování umění. Byl si vědom významu rentgenografie, což je zobrazovací technika ​​využívající rentgenové paprsky k prohlížení vnitřní kompozice objektu nebo uměleckého díla.

Mezi další dva významné zakladatele moderního restaurování patřili Rutherford John Gettens a George L. Stout. Gettens byl prvním chemikem ve Spojených státech, který byl trvale zaměstnán v muzeu umění, a Stout se stal zakladatelem a prvním redaktorem prvního časopisu věnovaného výzkumu v oblasti ochrany umění v roce 1932. Společně tito autoři sepsali encyklopedii, která byla okamžitě uznána jako základní zdroj pro umělce a umělecké profesionály zabývající se ochranou umění. Zůstává pravidelně citována dodnes. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *